Submit

Azad Archives is currently accepting submissions. Azad Archives an alternative Armenian platform committed to breaking the silence on the most important issues facing the global Armenian community, amplifying marginalized voices, and starting critical conversations. We are a safe and free space for artists, writers, and other creators to express and explore ideas, and if your submission is accepted, we will work with you to publish your work in a way that amplifies your voice and prioritizes safety. 

We accept: 

  • Articles of any length
  • Personal stories
  • Pitches for longer or more in-depth articles
  • Art of any kind: visual, music, creative writing, performance, etc. 

Pieces can be published with your name, anonymously, or under an alias. If you have any questions, please contact

submit@azadarchives.comAzad Archives -ը հետևողական է աշխարհասփյուռ հայ համայնքին հուզող ամենակարևոր խնդիրների մասին լռությունը խախտելու գործում։ Մենք փորձում ենք ուժեղացնել ճնշված ձայներն ու խոսել կարևորագույն թեմաներով։ Մենք նկարիչներին, գրողներին ու ստեղծագործող այլ անձանց տրամադրում ենք անվտանգ ու ազատ հարթակ, որտեղ նրանք կարող են արտահայտել ու բացահայտել գաղափարներ։ Ձեր ներկայացրած հայտի ընդունվելու դեպքում մենք պատրաստ ենք աշխատել Ձեզ հետ ու հրապարակել Ձեր ստեղծագործությունը՝ ապահովելով անվտանգ միջավայր ու ավելի լսելի դարձնելով Ձեր ձայնը։ 

Մենք ընդունում ենք․ 

Ցանկացած երկարության հոդվածներ

Ավելի երկար ու մանրամասն հոդվածների հայտեր

Արվեստի ցանկացած տեսակ՝ կերպարվեստ, երաժշտություն, գրական ստեղծագործություն, բեմադրություն և այլն 

 -Ստեղծագործությունները կարող են հրապարակվել Ձեր անվամբ, անանուն կամ կեղծանունով։ Հարցերի դեպքում խնդրում ենք նամակ հղել  submit@azadarchives.com էլեկտրոնային հասցեին։

QUESTIONS OR CONCERNS? PLEASE EMAIL

info@azadarchives.com