Behind Bride Kidnapping: Interview with Chris Edling

This article is Part 2 in a series on Bride Kidnapping. Read the first part here.  CW: Sexual Assault When he volunteered in Armenia with the Peace Corps, Chris Edling was surprised to hear about the practice of bride kidnapping, especially with aspects like “consensual kidnapping.” He dove into extensive research on the topic, working […]

12 September 2021 | Mariam Avagyan

Աղջիկ փախցնելը․ ի՞նչ է թաքնված դրա հետևում. Հարցազրույց Քրիս Էդլինգի հետ

Այս հոդվածը «Աղջիկ փախցնելը» հոդվածաշարի երկրորդ մասն է։ Առաջին մասը կարելի է կարդալ այստեղ։  Երբ Քրիս Էդլինգը Հայաստանում ԱՄՆ Խաղաղության կորպուսի կամավորներից էր, զարմացավ, երբ առաջին անգամ լսեց հարսնացու փախցնելու սովորույթի մասին, հատկապես «համաձայնեցված առևանգման» համատեքստում։ Նա սկսեց խորությամբ ուսումնասիրել այս թեման՝ աշխատելով Հայաստանում և Ղրղզստանում, և այժմ գիրք է գրում հարսնացու փախցնելու մասին։ Ազատ […]

12 September 2021 | Mariam Avagyan

Ode to My Daughter’s Other Half

by Maryam Dilakian Mama, can you please tell meSome stories about Armenia?My daughter asksNo doubt perplexedAs alwaysBy all she knows of JamaicaHaving traveled to the islandThriceSwum in her watersClimbed her hillsHeard her songsHer father’s tongueTasted the goat and mangoFish and hard doughOxtail and sugar caneSince birth(Albeit on the island of Manhattan)And how little she still […]

02 September 2021 | Araxie Cass

I remember that girl

By Maria Kjdrian  Content Warning: sexual assault, childhood trauma I remember that child, that happy, go-lucky child. I have pictures of her in my album. Yes, I do remember her. But weirdly, I can’t seem to remember being her.  Why is it so difficult for me to recollect all the happy moments and fun experiences […]

25 August 2021 | Azad Archives

Support Azad for the Price of a Coffee

Donate

Ես հիշում եմ այն աղջկան

Մարիա ԳԺտրեան Զգուշացում․ տեքստը պարունակում է սեռական ոտնձգության, տրավմայի նկարագրություն Ես հիշում եմ այդ երեխային, երջանիկ, անհոգ երեխային։ Իմ ֆոտոալբոմում նրա լուսանկարները կան։ Այո՛, հիշում եմ նրան։ Բայց, տարօրինակ կերպով, կարծես չեմ հիշում, որ այդ երեխան ես էի։  Ինչու՞ է ինձ համար դժվար վերհիշել մանկությանս ընթացքում ապրած բոլոր երջանիկ պահերը, զվարճալի փորձառությունները։ Ինչու՞ եմ միշտ […]

25 August 2021 | Azad Archives

Could be

By Sargon Yousefian Dezag Tekkie Assimilation as  Erasure.  I’ve spent a good chunk  Of my life not understanding  What happened around me. I was wanted to pass  As something impossible.  Things were thought,  Maybe taught to be,  as circumstantial  To hide oppression.  I was cancelled,  In order to be adjusted.

18 August 2021 | Azad Archives

Small Business Owners: Sonya Ohanjanyan

With a profound passion for both art and Armenia, Sonya was determined to combine them both and create her own brand, Sonmade. Ever since she was a little girl, Sonya was interested in many different forms of art such as pottery, painting, and even interior design. She was also fascinated by different cultures, and received […]

06 August 2021 | Hena Aposhian